PTTEP phát hiện ra khí chất lượng cao ở Lô SK417 ngoài khơi Malaysia

PTT Exploration and Production Public Company Limited, thông qua công ty con PTTEP HK Offshore Limited (Chi nhánh Malaysia) hoặc PTTEP HKO, đã công bố một phát hiện khí thành công từ giếng thăm dò đầu tiên, Dokong-1 ở Lô SK417, ngoài khơi Sarawak, ngoài khơi Malaysia.

Việc khoan giếng thăm dò Dokong-1 bắt đầu vào tháng 11 năm 2020, nhằm mục tiêu khí đốt trong hồ chứa đá sa thạch. Giếng được khoan tới độ sâu tổng cộng 3.810 mét và gặp phải cột khí hơn 80 mét. Giếng thăm dò thứ hai sẽ được khoan vào giữa năm nay như một phần của chiến dịch thăm dò.

Ông Phongsthorn Thavisin, Giám đốc điều hành PTTEP, cho biết “Việc tìm thấy khí chất lượng cao tiềm năng tại giếng thăm dò Dokong-1 là thành tựu mới nhất của PTTEP tại Malaysia sau sản xuất khí đầu tiên từ Lô H và một phát hiện khí lớn tại mỏ Lang Lebah của SK410B. Kết quả khoan này mở đường cho việc thăm dò các triển vọng lân cận có cấu trúc địa chất tương tự. Nó cũng tạo cơ hội cho PTTEP để kết hợp phát triển và sản xuất SK417 trong tương lai với các khu vực lân cận và tận dụng chuyên môn vững chắc của chúng tôi trong việc phát triển cụm. ”

Lô SK417 nằm ở vùng nước nông, cách bờ biển Sarawak khoảng 90 km. PTTEP HKO là nhà điều hành với 80% lợi ích tham gia và PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. Giữ phần còn lại.

Ngoài SK417 PSC, danh mục đầu tư của PTTEP tại Malaysia bao gồm các PSC Lô H, Lô K, SK309 và SK311 và Khu vực Phát triển Chung Malaysia – Thái Lan (MTJDA) đang sản xuất tài sản; và các PSC SK410B, SK314A, SK438, SK405B, PM407 và PM415 đang được thăm dò. PTTEP thông qua PTT Global LNG Company cũng nắm giữ 10% vốn cổ phần trong LNG Train 9 như một phần của Tổ hợp LNG Malaysia lớn hơn ở Bintulu.

Trả lời

Gọi gas nhanh

Chat ngay