Eni công bố một phát hiện dầu quan trọng ở Lô 4, ngoài khơi Ghana

Eni công bố một phát hiện dầu quan trọng về triển vọng thăm dò Eban ở CTP Lô 4, ngoài khơi Ghana. Giếng Eban – 1X là giếng thứ hai được khoan trong CTP Block 4, sau phát hiện của Akoma. Các ước tính sơ bộ đặt tiềm năng của phức hợp Eban-Akoma vào khoảng 500 đến 700 Mboe.

Giếng Eban – 1X nằm cách xa bờ biển khoảng 50 km và cách Trung tâm Sankofa khoảng 8 km về phía Tây Bắc, nơi đặt FPSO John Agyekum Kufuor. Nó được khoan bởi tàu khoan Saipem 10000 ở độ sâu 545 mét và đạt tổng độ sâu 4179 mét (độ sâu đo được). Eban – 1X đã chứng minh một cột dầu nhẹ duy nhất cao khoảng 80m trong khoảng vỉa đá sa thạch dày có tuổi Cenomanian với các hydrocacbon gặp phải ở độ sâu 3949m (độ sâu thẳng đứng thực sự).

Khám phá mới đã được đánh giá sau khi phân tích toàn diện bộ dữ liệu địa chấn 3D mở rộng và thu thập dữ liệu giếng bao gồm đo áp suất, lấy mẫu chất lỏng và kiểm tra sự hình thành thông minh với công nghệ hiện đại. Dữ liệu về áp suất và chất lỏng thu được (mật độ dầu và Tỷ lệ khí-dầu) và các đặc tính của vỉa phù hợp với phát hiện trước đây về Akoma và mỏ Sankofa gần đó. Dữ liệu thử nghiệm sản xuất cho thấy tiềm năng cung cấp giếng ước tính khoảng 5000 bopd, tương tự như các giếng đã được sản xuất từ ​​Sankofa Field.

Lượng hydrocacbon ước tính tại vị trí giữa mỏ Sankofa và khu phức hợp Eban-Akoma hiện vượt quá 1,1 Bboe và lượng dầu tăng thêm tại chỗ có thể được xác nhận bằng một giếng thẩm định bổ sung.

Do gần với các cơ sở hạ tầng hiện có, phát hiện mới có thể được theo dõi nhanh chóng để đưa vào sản xuất với mối liên hệ dưới đáy biển với John Agyekum Kufuor FPSO, với mục đích mở rộng quy mô sản xuất và tăng sản lượng. Khám phá Eban là bằng chứng cho sự thành công của chiến lược thăm dò dựa trên cơ sở hạ tầng mà Eni đang thực hiện trong các tài sản cốt lõi của mình trên toàn thế giới.

Liên doanh CTP Block 4 được điều hành bởi Eni (42,469%), thay mặt cho các đối tác Vitol (33,975%), GNPC (10%), Woodfields (9,556%), GNPC Explorco (4,00%).

Eni đã có mặt tại Ghana từ năm 2009 và hiện chiếm tổng sản lượng khoảng 80.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.

#Eni #công #bố #một #phát #hiện #dầu #quan #trọng #ở #Lô #ngoài #khơi #Ghana

Trả lời

Gọi gas nhanh

Chat ngay